ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η Συνθετική Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι ένας κλάδος της Ψυχολογίας που εφαρμόζει διάφορες προσεγγίσεις από διαφορετικές, θεραπευτικές σχολές καθώς αναγνωρίζει το άτομο ως ολότητα και με διαφορετικές ανάγκες, δίνοντας έμφαση στην ατομικοποίηση του ανθρώπου και των αναγκών του. Η Συμβουλευτική Ψυχολογία εστιάζει στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του ατόμου, βοηθώντας το να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και τις ανάγκες του, να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του και ως εκ τούτου να μπορεί να πάρει ««ενήλικες» αποφάσεις!

Ο Συνθετικος Ψυχοθεραπευτής-Σύμβουλος, παίρνει τις πιο κατάλληλες θεωρητικές ιδέες και με γνώμονα την κατάρτισή του, την εμπειρία του, την ενσυναίσθηση και την αυθεντικότητα του ως θεραπευτής, συνθέτει την καταλληλότερη προσέγγιση για τον άνθρωπο που έχει απέναντι του.

Έτσι και εγώ λοιπόν, ως Συνθετική Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, δουλεύω με ανθρώπους όλων των ηλικιών με σκοπό να τους βοηθήσω να αποκωδικοποιήσουν συμπεριφορές, πεποιθήσεις, να βρουν την άκρη στο νήμα της ζωής τους και να έχουν μια όμορφη καθημερινότητα.

Οι συνεδριες Συμβουλευτικής διαρκούν 60 λεπτά και γίνονται δια ζώσης ή online λόγω πανδημίας. Αναλογως με τις εξατομικευμένες ανάγκες του εκάστοτε θεραπευομενου, μπορεί να συνδυάσω και κάποια άλλη μορφή θεραπείας όπως είναι ο Διαλογισμός, σε περίπτωση Αγχώδους Διαταραχή κ.α

Στόχος μου είναι η θεραπευτική συμμαχία και η πνευματική, συναισθηματική, νοητική και φυσική εξέλιξη των ανθρώπων που έρχονται σε μένα για βοηθεια. Η ανακούφιση τους από τα βάρη της ζωής και των τραυμάτων τους. Η συνεχόμενη εκπαίδευση μου σε τεχνικές και θεωρητικές πρακτικές με βοηθούν ώστε να εξελίσσομαι και εγώ ως θεραπεύτρια και να εμβαθύνω συνεχώς στο αντικείμενο μου.