ΤΑ ΕΠΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΤΑ ΤΣΑΚΡΑΣ

Η κατανόηση της έννοιας της ενέργειας και πως συνδέεται με το σώμα μας είναι πολύ σημαντική, αν και αρκετές φορές δυσνόητη για όλους εμάς τους ανθρώπους που έχουμε μάθει να λειτουργούμε με τους κλασσικούς τρόπους σκέψης! Ο Αϊνστάιν πρώτος περιέγραψε την ύλη σαν μια μορφή ενέργειας. Τα πάντα αποτελούνται από μόρια και τα μόρια αποτελούνται από άτομα που βρίσκονται σε μια συνεχή κατάσταση ροής. Η κίνησή τους εμπεριέχει ενέργεια και έτσι το καθετί -ένας άνθρωπος, ένα ζώο, ένα τραπέζι- εκπέμπει ενέργεια. Το καθετί στον κόσμο μας δονείται από ενέργεια.

Οι ζωντανοί οργανισμοί εκπέμπουν πολύ μεγαλύτερη ενέργεια από οτιδήποτε άψυχο. Σκεφτείτε λοιπόν την ενέργεια που εκπέμπουμε εμείς οι άνθρωποι! Δεν είναι εύκολο να αντιληφθούμε την ενέργεια για τον απλούστατο λόγο ότι δεν την βλέπουμε και δεν έχουμε μάθει να πιστεύουμε σε αυτή και αυτό μας κάνει δύσπιστούς και σκεπτικιστές. Ο πολιτισμός μας είναι πολύ βασισμένος στην ύλη, δηλαδή σε αυτό που πιάνεται και μετριέται και σχεδόν καθόλου στην ενέργεια, με αποτέλεσμα να μην κατανοούμε πώς λειτουργεί και πώς μας επηρεάζει.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να γνωρίσουμε το ενεργειακό μας πεδίο. Οι άνθρωποι αποτελούμαστε από το υλικό σώμα. Το φυσικό μας σώμα είναι αυτό που βλέπουμε και που αποτελείται από σάρκα, κόκαλα, μύες, κύτταρα. Η Αύρα μας είναι τα αόρατα πλην όμως ζωτικά στρώματα που περιβάλλουν το φυσικό μας σώμα και που αποτελούν το ενεργειακό μας πεδίο. Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν την αύρα, μπορούν όμως κάποιες φορές να την νοιώσουν!! Θα σας έχει τύχει φαντάζομαι να βρίσκεστε δίπλα σε κάποιο άτομο που εκπέμπει ‘θετική ενέργεια’ και ‘καλή αύρα’ και σε κάποιο που δεν αντέχετε ούτε λεπτό παραπάνω γιατί σας ‘ρουφάει την ενέργεια σας και σας ‘ματιάζει’!

Η αύρα μας επηρεάζεται από τα συναισθήματά μας, τις σκέψεις μας, τις προθέσεις μας, είναι δηλαδή το αντίγραφο του φυσικού μας σώματος . Ονομάζεται αλλιώς και ‘αιθερικό σώμα’. Η ανθρώπινη αύρα έχει περιοχές που χρησιμεύουν ως αποθήκες ενέργειας. Οι περιοχές αυτές αποθηκεύουν την ενέργειά μας και την μεταβιβάζουν στα όργανά μας. Είναι τα ενεργειακά μας κέντρα που ονομάζονται Τσάκρας. Τα βασικά τσάκρας είναι 7.

Το κάθε τσάκρα στην αύρα μας συνδέεται άμεσα με το φυσικό μας σώμα και κυβερνά ορισμένες φυσιολογικές διαδικασίες του. Αυτός είναι και ο λόγος που όταν ένα από τα τσάκρα μας έχει υποστεί ζημιά, το πρόβλημα μπορεί να γίνει αντιληπτό στο σχετικό όργανο. Η υγεία μας εξαρτάται από την σωστή λειτουργεί των τσάκρα μας. Κάθε τσάκρα συνδέεται με ένα χρώμα και ένα στοιχείο της φύσης, αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα όργανα του φυσικού σώματος, σε συγκεκριμένες αισθήσεις και αδένες.

Τα ίδια συνδέονται εσωτερικά μεταξύ τους αποτελώντας μια αδιάσπαστη ενότητα και η αρμονική λειτουργία του ενός εξαρτάται και υποστηρίζεται από τα υπόλοιπα. Είναι σημαντικό λοιπόν να εργαζόμαστε συνολικά πάνω στο ενεργειακό μας σύστημα και τα τσάκρας για μια ολοκληρωμένη βελτίωση της φυσικής-πνευματικής-νοητικής και ψυχικής υγείας μας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του ρέικι και άλλων ενεργειακών μεθόδων. Ας δούμε τώρα τα τσάκρας και τις λειτουργίες τους ένα-ένα:

Έχοντας επίγνωση των τσάκρας και των λειτουργιών τους μπορούμε να τα εξισορροπήσουμε με την βοήθεια ενός θεραπευτή και να επιτύχουμε την εναρμόνιση και την σωστή λειτουργία του οργανισμού μας, όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο αλλά σε νοητικό, πνευματικό και συναισθηματικό! Άλλωστε όπως είδαμε παραπάνω, όλα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και χρειάζεται να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να μπορέσουμε να δούμε τον εαυτό μας σαν μια ολότητα και όχι ως ένα σώμα. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε την σημασία της ενεργείας και να μην αντιμετωπίζουμε με δυσπιστία αυτές τις έννοιες και πρακτικές που αν τις συμπεριλάβουμε στην καθημερινότητα μας, θα μας δώσουν χαρά, νόημα, υγεία και γαλήνη...

 

Άννα Φύσσα
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας,
Spiritual Coach